Thông báo hệ chính quy

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Ngày đăng: 17-10-2018

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Sinh viên Khóa 3 (2015 - 2019) học  Giáo dục quốc phòng đợt học học kỳ 3 (2015 - 2016) đến Phòng Đào tạo nhận chứng chỉ, cụ thể như sau:

 

Nhóm

Thời gian

Sáng: 7h30 - 11h

Chiều: 13h30 - 16h30

1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, Cơ điện tử (CNKTĐT)

Từ thứ 2, ngày 22 tháng 10 năm 2018

đến thứ 6, ngày 26 tháng 10 năm 2018

2. Kỹ thuật công trình xây dựng (KTCTXD)

Từ thứ 2, ngày 29 tháng 10 năm 2018

đến thứ 6, ngày 02 tháng 11 năm 2018

3. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CNKTĐK&TĐH)

Từ thứ 2, ngày 05 tháng 11 năm 2018

đến thứ 6, ngày 09 tháng 11 năm 2018

4. Công nghệ thực phẩm (CNTP)

Từ thứ 2, ngày 12 tháng 11 năm 2018

đến thứ 6, ngày 16 tháng 11 năm 2018

5. Hệ thống thông tin (HTTT)

Từ thứ 2, ngày 19 tháng 11 năm 2018

đến thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2018

6. Hệ thống công nghiệp (HTCN)

Từ thứ 2, ngày 26 tháng 11 năm 2018

đến thứ 6, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Ghi chú: Sinh viên đến nhận chứng chỉ đem theo CMND hoặc thẻ căn cước.

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2, HỌC KỲ 3 năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 25-09-2018

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2, HỌC KỲ 3

 Năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo kế hoạch học kỳ 2 (2018 - 2019) và học kỳ 3 (2018 - 2019), như sau:

Hình thức đăng ký: Sinh viên tự đăng ký học phần trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Trường: www.ctuet.edu.vn.

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 (2018 - 2019)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

 thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên tự đăng ký học phần mới, cải thiện điểm, học lại và được quyền tự hủy học phần.

Từ 19/11/2018

đến 06/12/2018

3 tuần

Sinh viên đăng ký học ngành 2.

Từ 19/11/2018

đến 24/11/2018

Sinh viên học ngành 2 đăng ký học phần.

Từ 26/11/2018

đến 06/12/2018

2

- Phòng Đào tạo thống kê sĩ số sinh viên đăng ký các lớp học phần.

- Phòng Đào tạo hủy học phần không đủ số lượng mở lớp theo quy định.

Ngày 07/12/2018

1 ngày

3

Phòng Đào tạo hỗ trợ đăng ký học phần bổ sung cho sinh viên đối với các học phần bị hủy (Sinh viên tự đăng ký học phần trực tuyến bổ sung hoặc đến trực tiếp Phòng Đào tạo và không được quyền tự hủy học phần).

Từ 10/12/2018

đến 14/12/2018

1 tuần

4

Thời gian nộp học phí (Sinh viên nộp học phí theo thông báo hướng dẫn của Phòng TC-KT).

Từ 24/12/2018

đến 08/01/2019

3 tuần

5

Phòng Đào tạo hủy học phần sinh viên không đóng học phí.

Ngày 11/01/2019

1 ngày

6

Thời gian học tập và giảng dạy.

Từ 14/01/2019

đến 18/05/2019

(14 tuần, trong đó 12 tuần thực giảng và 02 tuần dự trữ)

7

Thời gian nộp chứng chỉ TOEIC và cải thiện các học phần AVCB.

Từ 18/02/2019

đến 01/03/2019

2 tuần

8

Thời gian thi.

Từ 20/05/2019

đến 08/06/2019

3 tuần

 9

Giảng viên chấm bài, nhập điểm học phần và gửi kết quả về Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí.

Từ 10/06/2019

đến 19/06/2019

10 ngày

 10

Phòng Đào tạo Tổng kết học kỳ - Tín chỉ Học kỳ 2 (2018 - 2019).

Ngày 20/06/2019

1 ngày

Ghi chú:

- Lịch nghỉ tết năm 2019: bắt đầu từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Sv nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 17/02/2019).

- Lịch nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4/2019 và Ngày quốc tế lao động 1/5/2019: bắt đầu từ ngày 29/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019.

 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 3 (2018 - 2019)

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1

- Phòng Đào tạo thông báo Khoa lên kế hoạch mở lớp học phần.

- Các Khoa gửi thông tin các lớp học phần mở trong học kỳ (theo mẫu đính kèm) và phản hồi thông tin lịch lý thuyết đến Phòng Đào tạo và lịch thực hành, thí nghiệm đến Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

- Các Khoa gửi thông tin các lớp học phần mở theo yêu cầu của sinh viên (nếu có), gửi thông tin về Phòng Đào tạo theo biểu mẫu trên và kèm theo danh sách sinh viên đăng ký.

- Phòng QT-TB kiểm tra phòng học.

Từ ngày ra

thông báo

đến 17giờ ngày 12/4/2019

 

2

Phòng Đào tạo tổng hợp phản hồi mở lớp học phần của các Khoa và xếp lịch học lý thuyết.

Từ 15/4/2019

đến 26/4/2019

2 tuần

3

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm xếp lịch thực hành, thí nghiệm các học phần do các Khoa đề xuất.

Từ 29/4/2019

đến 03/5/2019

1 tuần

4

Lãnh đạo các Khoa tổng hợp các điều chỉnh về lịch giảng dạy (nếu có).

Từ 06/5/2019

đến 10/5/2019

1 tuần

5

- Sinh viên tự đăng ký học phần mới, cải thiện điểm, học lại và được quyền tự hủy học phần.

- Phòng Đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên khóa 6: học phần Giáo dục thể chất 1,2,3 và học phần Giáo dục Quốc phòng 1,2,3.

- Sinh viên trả nợ học phần GDTC và GDQP đến trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ đăng ký.

Từ 13/5/2019

đến 23/5/2019

2 tuần

6

- Phòng Đào tạo thống kê sĩ số sinh viên đăng ký các lớp học phần.

- Phòng Đào tạo hủy học phần không đủ số lượng mở lớp theo quy định.

Ngày 24/5/2019

1 ngày

7

Phòng Đào tạo hỗ trợ đăng ký học phần bổ sung cho sinh viên đối với các học phần bị hủy.

(Sinh viên liên hệ trực tiếp đến Phòng Đào tạo để được hỗ trợ).

Từ 27/5/2019

đến 31/5/2019

1 tuần

8

Phòng TC-KT chuyển dữ liệu học phí sinh viên phải nộp cho Ngân hàng.

Từ 03/6/2019

đến 05/6/2019

 

9

Thời gian nộp học phí (Sinh viên nộp học phí theo thông báo hướng dẫn của P.TCKT).

Từ 06/6/2019

đến 20/6/2019

2 tuần

10

Phòng Đào tạo hủy học phần sinh viên không đóng học phí.

Ngày 21/6/2019

1 ngày

11

Thời gian học tập và giảng dạy các học phần do Khoa đề xuất.

Từ 24/6/2018

Đến 03/8/2019

6 tuần

12

Thời gian thi.

Từ 12/8/2019

đến 17/8/2019

1 tuần

13

Giảng viên chấm bài, nhập điểm học phần và gửi kết quả về Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí.

Từ 19/8/2019

đến 28/8/2019

10 ngày

14

Thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đợt 1)

- Khóa 6, gồm:

+Ngành Quản lý công nghiệp

+ Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

+ Ngành CN kỹ thuật điện, điện tử

+ Ngành Hệ thống thông tin

+ Ngành Kỹ thuật phần mềm

+ Ngành Khoa học máy tính

- Các Khóa trước trả nợ.

Từ 15/7/2019

đến 03/8/2019

- Khoa KHCB lên kế hoạch đưa, đón SV (từ ngày 08/7/2019 đến trước ngày 12/7/2019).

- Học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (Quận Ô Môn).

15

Thời gian học Giáo dục thể chất (đợt 1)

- Khóa 6, gồm:

+ Ngành Công nghệ thực phẩm

+ Ngành Công nghệ sinh học

+ Ngành CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

+ Ngành CN kỹ thuật cơ điện tử

+ Ngành CN kỹ thuật công trình xây dựng

+ Ngành Quản lý xây dựng

- Các Khóa trước trả nợ.

Từ 15/7/2019

đến 03/8/2019

Địa điểm, thời gian học tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

16

Thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đợt 2)

- Khóa 6, gồm:

+ Ngành Công nghệ thực phẩm

+ Ngành Công nghệ sinh học

+ Ngành CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

+ Ngành CN kỹ thuật cơ điện tử

+ Ngành CN kỹ thuật công trình xây dựng

+ Ngành Quản lý xây dựng

- Các Khóa trước trả nợ.

Từ 05/8/2019

đến 23/8/2019

- Khoa KHCB lên kế hoạch đưa, đón SV (từ ngày 29/7/2019 đến trước ngày 02/8/2019).

- Học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (Quận Ô Môn).

17

Thời gian học Giáo dục thể chất (đợt 2)

- Khóa 6, gồm:

+ Ngành Quản lý công nghiệp

+ Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

+ Ngành CN kỹ thuật điện, điện tử

+ Ngành Hệ thống thông tin

+ Ngành Kỹ thuật phần mềm

+ Ngành Khoa học máy tính

- Các Khóa trước trả nợ.

Từ 05/8/2019

đến 23/8/2019

Địa điểm, thời gian học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

18

Thời gian nộp chứng chỉ TOEIC và cải thiện các học phần AVCB.

Từ 05/8/2019

đến 23/8/2019

3 tuần

19

Phòng Đào tạo tổng kết học kỳ, tín chỉ Học kỳ 3 (2018 - 2019).

Ngày 30/8/2019

1 ngày

Ghi chú:

- Đoàn TN lên kế hoạch đi mùa hè xanh từ ngày 08/6/2019 đến ngày 23/6/2019.

- Liên quan đến kế hoạch học, đăng ký học phần: sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc điện thoại: 02923.898.167.

- Liên quan đến học phí, lệ phí: sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Tài chính - Kế toán hoặc điện thoại: 02923.891.457.

- Liên quan đến cơ sở vật chất: sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản trị - Thiết bị hoặc điện thoại: 02923.899.369.

- Liên quan đến tổ chức thi sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí hoặc điện thoại: 02923.899.246.

 Xem chi tiết : Số 230 /TB-ĐHKTCN


 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 21-09-2018

 

THÔNG BÁO

 

Về việc nhận bằng tốt nghiệp


-  Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo đến các tân kỹ sư tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 thuộc các nghành sau:

          + Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

          + Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

          + Công nghệ thực phẩm

          + Hệ thống thông tin

          + Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

-  Kính mời đến trường nhận bằng chính bắt đầu từ ngày 05/10/2018.

-  Các ngành còn lại sẽ có thông báo sau.

 

Chuyển điểm học phần AVCB khóa 2018
Ngày đăng: 18-09-2018

THÔNG BÁO

Về việc chuyển điểm học phần Anh văn căn bản

sinh viên khóa 6 năm 2018

           - Kết quả miễn học phần Anh văn căn bản sinh viên khóa 6 như sau:

 + Danh sách sinh viên miễn học phần AVCB 1.

 + Danh sách sinh viên miễn học phần AVCB 1, AVCB 2.

 + Danh sách sinh viên miễn học phần AVCB 1, AVCB 2, AVCB 3.

 + Danh sách sinh viên không được miễn học phần AVCB

 + Mẫu đơn xin hủy kết quả chuyển điểm học phần AVCB

- Sinh viên không có nhu cầu chuyển điểm phải làm đơn xin hủy kết quả chuyển điểm học phần AVCB đính kèm phía trên đến phòng ĐBCL và Khảo thí trước ngày 21/9/2018. Sau khoản thời gian này, phòng Đào tạo tự động chuyển kết quả sang các học phần AVCB tương ứng.

- Những sinh viên điểm thi đầu vào dưới 250 điểm sẽ đăng ký học lớp Bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh. Sinh viên đăng ký danh sách học theo lớp (Gửi danh sách cho cố vấn học tập). Thời gian đăng ký học lớp Bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh từ ngày 25/9 - 28/9/18. Dự kiến ngày học 01/10/18.

- Phòng Đào tạo sẽ thông báo lịch học cụ thể sau.

 

Điểm học phần GDTC nhóm thầy Lê Bá Tường
Ngày đăng: 07-09-2018

 THÔNG BÁO

 

V/v công bố điểm học phần GDTC do thầy Lê Bá Tường phụ trách

Học kỳ 3 (2017 – 2018)

 

- Thời gian: 9h00 ngày Chủ nhật (09/9/2018).

- Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

- Thành phần: Nhóm 5, nhóm 6 đợt 1 và nhóm 33, nhóm 34 đợt 2.

- Ghi chú: Sinh viên có thể liên hệ thầy Lê Bá Tường qua số điện thoại 01298.956562.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỄ HẠN
Ngày đăng: 24-08-2018

 

 THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần trễ hạn, sinh viên khóa cũ học các học phần khóa 6 học kỳ 1 (2018 - 2019)

 

- Từ ngày 27/8 đến 31/8/2018, sinh vên đến trực tiếp phòng Đào tạo đăng ký.

- Sinh viên nộp tiền chuyển khoản qua ngân hàng đến ngày 07/9/2018.

 

 

Về việc nộp chứng chỉ TOEIC, xét và cấp bằng tốt nghiệp tháng 9/2018
Ngày đăng: 25-07-2018

  THÔNG BÁO

 

Về việc nộp chứng chỉ TOEIC, xét và cấp bằng tốt nghiệp tháng 9/2018

 

 

- Để chuẩn bị cho công tác xét và cấp bằng tốt nghiệp vào tháng 09/2018, phòng Đào tạo nhận chứng chỉ TOEIC đến 17 giờ ngày 24/8/2018.

- Sinh viên khóa 1 xét tốt nghiệp phải nộp đơn (theo mẫu đính kèm bên dưới) tại phòng Đào tạo cùng thời gian như trên.

- Mọi thông tin liên hệ Phòng Đào tạo qua điện thoại: 02923.898.167.


Đính kèm:  Đơn xin xét tốt nghiệp.

Mẫu đơn xác nhận hết công nợ.

Thông báo địa điểm đóng học phí học kỳ 1 (2018 - 2019) hệ chính quy
Ngày đăng: 20-07-2018

 THÔNG BÁO

Về địa điểm đóng học phí

Học kỳ 1 (2018 – 2019)

          Để đảm bảo công tác thu học phí diễn ra thuận lợi nay Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo địa điểm thu học phí cho sinh viên chính quy (xem chi tiết tại đây).

Thông báo xóa học phần không đủ điều kiện mở lớp - HK 1 (2018 - 2019)
Ngày đăng: 20-07-2018

 THÔNG BÁO

Về việc hủy học phần và đăng ký học phần bổ sung

Học kỳ 1 (2018 – 2019)

 

- Thời gian đăng ký học phần bổ sung từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2018.

-  Mọi thông tin liên hệ Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại: 02923.898.167.

 

Đính kèm: -  Danh sách các học phần đã hủy. 

                  - Danh sách sinh viên các lớp học phần đã hủy.

 

Danh sách nhóm học phần GDTC đợt 2 - 2018
Ngày đăng: 17-07-2018

Danh sách sinh viên các nhóm theo học phần:
       - Danh sách CBGD từng học phần (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 17,18,19 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 20,21,22,23 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 24,25,26 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 27,28 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 29,30,31,32 (xem danh sách đính kèm)
       - Giáo dục thể chất nhóm 33,34 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 35,36 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 37,38 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 39,40 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 41,42 (xem danh sách đính kèm).
       - Giáo dục thể chất nhóm 43,44 (xem danh sách đính kèm).

 

Kế hoạch học kỳ 1 (2018 - 2019)
Ngày đăng: 10-07-2018

  THÔNG BÁO

 

 Về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 (2018 – 2019)

 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch

học kỳ 1 (2018 - 2019) như sau:

-   Hình thức đăng ký: Sinh viên tự đăng ký học phần trực tuyến.

-   Sinh viên tự thực hiện đăng ký học phần tại (www.ctuet.edu.vn).

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Khóa 2,3,4,5

Khóa 6

1

- Sinh viên tự đăng ký học phần mới, cải thiện điểm, học lại và được quyền tự hủy học phần.

 

Từ 18/06/2018

đến 06/07/2018

Phòng đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên (thời gian theo giấy báo trúng tuyển)

 

 

2

- Sinh viên đăng ký học ngành 2.

Từ 18/06/2018

đến 22/06/2018

 

 

3Sinh viên tự đăng ký học phần bổ sung, cải thiện điểm, học lại và không được quyền tự hủy học phần.

Từ 11/7/2018
đến 24/7/2018

 

   

4

- Thời gian nộp học phí (theo thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán).

- Phòng CT-QLSV tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV.

Từ 06/8/2018

đến 24/8/2018

 

Theo thông báo trên Giấy báo trúng tuyển

 

5

- Kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên Khóa 6.

 

08/09/2018

 

6

- Thời gian học.

Từ 10/9/2018

đến 15/12/2018

(14 tuần, trong đó giảng dạy 12 tuần, 02 tuần dự trữ)

Riêng Anh văn căn bản 1 sẽ  học từ tuần thứ 3 của học kỳ

7

- Thời gian thi.

Từ 17/12/2018

đến 06/01/2019

 

 

Xem chi tiếtThông báo số 153/TB-ĐHKTCN.

Quyết định công nhật tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2018
Ngày đăng: 05-07-2018

  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy

đối với sinh viên khóa 1 (2013 - 2017), đợt tháng 04 năm 2018

 

Xem chi tiết tại đây: Số 164/QĐ - ĐHKTCN

Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Đào tạo bắt đầu từ: ngày 09/7/2018

 

Danh sách nhóm học phần GDTC đợt 1 - 2018
Ngày đăng: 02-07-2018

 DANH SÁCH NHÓM HỌC PHẦN GDTC 

ĐỢT 1 - 2018

 

     Danh sách sinh viên các nhóm theo học phần:

       - Giáo dục thể chất 1 (xem danh sách đính kèm).

       - Giáo dục thể chất 2 (xem danh sách đính kèm).

       - Giáo dục thể chất 3 (xem danh sách đính kèm).

       - Danh sách CBGD từng học phần (xem danh sách đính kèm).

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ QĐ 255
Ngày đăng: 22-06-2018

 

THÔNG BÁO

Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn kỹ năng sử dụng

Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính quy

Xem đính kèm: Số 255/QĐ-ĐHKTCN

 

 

Về việc đăng ký học phần học kỳ 1 (2018 -2019)
Ngày đăng: 20-06-2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ 1 (2018 -2019)

 Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã mở hệ thống cho sinh viên chính quy đăng ký trực tuyến học phần mới, cải thiện điểm, học lại và được quyền tự huỷ học phần của học kỳ 1 (2018-2019), từ 8 giờ ngày 20/6 đến ngày 06/7/2018.

Thông báo học GDQP-AN 2018 tại Ô Môn
Ngày đăng: 19-06-2018

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Trường bố trí xe ô tô đưa sinh viên đến nơi học và đón sinh viên về khi kết thúc khóa học. Sinh viên không được đi riêng lẻ và không sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại.

Ngày đưa : 6h00 ngày 02/7/2018 tập trung tại Trường (Hội trường A).

Ngày đón:  15h00 ngày 20/7/2018 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước 15 phút, mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

  Đính kèm: Kế hoạch học tập tại TTGDQP-AN

 

 

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Ngày đăng: 12-06-2018

  

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Sinh viên khóa 4 (2016 – 2020) và các sinh viên học trả nợ Giáo dục quốc phòng đợt học học kỳ 3 (2016 – 2017) đến Phòng Đào tạo nhận chứng chỉ, cụ thể như sau:

 

Nhóm

Thời gian

Sáng: 7h30 – 11h

Chiều: 13h30 – 16h30

1. Cơ điện tử

Thứ 2, ngày 02 tháng 7 năm 2018

2. Quản lý xây dựng

Thứ 3, ngày 03 tháng 7 năm 2018

3. Công nghệ thực phẩm

Thứ 4, ngày 04 tháng 7 năm 2018

4. Điện, điện tử

Thứ 5, ngày 05 tháng 7 năm 2018

5. Khoa học máy tính

Thứ 6, ngày 06 tháng 7 năm 2018

6. Hệ thống công nghiệp

Thứ 2, ngày 09 tháng 7 năm 2018

7. Hệ thống thông tin

Thứ 3, ngày 10 tháng 7 năm 2018

8. Kỹ thuật công trình xây dựng

Thứ 4, ngày 11 tháng 7 năm 2018

9. Kỹ thuật phần mềm

Thứ 5, ngày 12 tháng 7 năm 2018

10. Quản lý công nghiệp

Thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2018

11. Tự động hóa

Thứ 2, ngày 16 tháng 7 năm 2018

12. Nhóm trả nợ

Thứ 3, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Ghi chú: Sinh viên đến nhận chứng chỉ đem theo CMND hoặc thẻ căn cước.

 

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2014 - 2018
Ngày đăng: 31-05-2018

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp,

tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2014 - 2018

 

1. Khoa Công nghệ thông tin: Xem quyết định và danh sách đính kèm

2. Khoa Quản lý công nghiệp: Xem quyết định và danh sách đính kèm

3. Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học: Xem quyết định và danh sách đính kèm

4. Khoa Kỹ thuật cơ khí: Xem quyết định và danh sách đính kèm

4. Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông: Xem quyết định và danh sách đính kèm

 

Kế hoạch học kỳ 3 (2017 - 2018) cập nhật
Ngày đăng: 25-05-2018

 THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 3 (2017 - 2018) CẬP NHẬT

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch học kỳ 3 (2017 - 2018) cập nhật như sau:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

- Phòng Đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên theo danh sách Khoa cung cấp.

Từ 21/5/2018

đến 25/5/2018

 

2

- Phòng Đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên khóa 4 và khóa 5: môn Giáo dục thể chất 1,2,3 và môn Giáo dục Quốc phòng 1,2,3.

- Sinh viên trả nợ môn GDTC và GDQP đến trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ đăng ký.

Từ 28/5/2018

đến 08/6/2018

 

 

3

Phòng Đào tạo thống kê sỉ số sinh viên đăng ký các lớp học phần.

Ngày 09/6/2018

 

4

Phòng Đào tạo hủy các học phần không đủ điều kiện mở lớp.

Ngày 11/6/2018

 

5

Thời gian nộp học phí.

Từ 18/6/2018 đến 27/6/2018

- Địa điểm nộp học phí theo thông báo 108/TB-ĐHKTCN 

6

Phòng Đào tạo hủy học phần sinh viên không đóng học phí.

Ngày 28/6/2018

 

7

Thời gian học các học phần mở tại Trường do Khoa đề xuất.

Từ 02/7/2018

đến 03/8/2018

 

8

Thời gian thi các học phần mở tại Trường do Khoa đề xuất.

Từ 13/8/2018

đến 19/8/2018

 

9

Thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Từ 02/7/2018

đến 20/7/2018

(học 3 tuần)

HP1: 02/7 đến 06/7

HP2: 07/7 đến 11/7

HP3: 12/7 đến 20/7

- Phòng Đào tạo lên kế hoạch đưa, đón SV (từ ngày 25/6 đến trước ngày 01/7/2018).

- Học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (Quận Ô Môn).

- Chi phí sinh hoạt tại TTGDQP theo TB số 387/TB-TTGDQPAN.

10

Thời gian học Giáo dục thể chất (Khóa 4 - 2016).

Từ 02/7/2018

đến 20/7/2018

(học 3 tuần)

Địa điểm, thời gian học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

11

Thời gian học Giáo dục thể chất

(Khóa 5 - 2017).

Từ 23/7/2018

đến 10/8/2018

(học 3 tuần)

Địa điểm, thời gian học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Ghi chú:

- Liên quan đến kế hoạch học, đăng ký học phần: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo hoặc điện thoại: 02923.898.167.

- Liên quan đến học phí, lệ phí: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Tài chính - Kế toán hoặc hoặc điện thoại: 02923.891.457.

- Liên quan đến cơ sở vật chất: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Quản trị - thiết bị hoặc điện thoại: 02923.899.369.

- Liên quan đến tổ chức thi sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng hoặc điện thoại: 02923.899.246.

- Đính kèm:

        + Thông báo số 49/ĐHKTCN

        + Thông báo số 108/TB-ĐHKTCN

        + Thông báo số 387/TB-TTGDQPAN

 

Xem thêm

Thông báo hệ VLVH, Từ xa

Không tìm thấy thông tin

Học phí - Lệ phí

Học phí HK2 (2016-2017) các lớp Hệ Vừa làm vừa học Trường Đại học Cần Thơ
Ngày đăng: 03-02-2017

Sinh viên nhấn vào link để xem thông báo

goo.gl/THw3tq

 

Xem thêm

Đăng Nhập

Chế độ - Chính sách

Thống kê

Đang online: 19
Hôm nay: 150
Hôm qua: 1775
Tổng cộng: 1168656