Thông báo hệ chính quy

Thông báo học GDQP-AN 2018 tại Ô Môn
Ngày đăng: 19-06-2018

 THÔNG BÁO

V/V HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Trường bố trí xe ô tô đưa sinh viên đến nơi học và đón sinh viên về khi kết thúc khóa học. Sinh viên không được đi riêng lẻ và không sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại.

Ngày đưa : 6h00 ngày 02/7/2018 tập trung tại Trường (Hội trường A).

Ngày đón:  15h00 ngày 20/7/2018 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước 15 phút, mọi sự chậm trễ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

  Đính kèm: Kế hoạch học tập tại TTGDQP-AN

 

 

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Ngày đăng: 12-06-2018

  

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Sinh viên khóa 4 (2016 – 2020) và các sinh viên học trả nợ Giáo dục quốc phòng đợt học học kỳ 3 (2016 – 2017) đến Phòng Đào tạo nhận chứng chỉ, cụ thể như sau:

 

Nhóm

Thời gian

Sáng: 7h30 – 11h

Chiều: 13h30 – 16h30

1. Cơ điện tử

Thứ 2, ngày 02 tháng 7 năm 2018

2. Quản lý xây dựng

Thứ 3, ngày 03 tháng 7 năm 2018

3. Công nghệ thực phẩm

Thứ 4, ngày 04 tháng 7 năm 2018

4. Điện, điện tử

Thứ 5, ngày 05 tháng 7 năm 2018

5. Khoa học máy tính

Thứ 6, ngày 06 tháng 7 năm 2018

6. Hệ thống công nghiệp

Thứ 2, ngày 09 tháng 7 năm 2018

7. Hệ thống thông tin

Thứ 3, ngày 10 tháng 7 năm 2018

8. Kỹ thuật công trình xây dựng

Thứ 4, ngày 11 tháng 7 năm 2018

9. Kỹ thuật phần mềm

Thứ 5, ngày 12 tháng 7 năm 2018

10. Quản lý công nghiệp

Thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2018

11. Tự động hóa

Thứ 2, ngày 16 tháng 7 năm 2018

12. Nhóm trả nợ

Thứ 3, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Ghi chú: Sinh viên đến nhận chứng chỉ đem theo CMND hoặc thẻ căn cước.

 

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2014 - 2018
Ngày đăng: 31-05-2018

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp,

tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2014 - 2018

 

1. Khoa Công nghệ thông tin: Xem quyết định và danh sách đính kèm

2. Khoa Quản lý công nghiệp: Xem quyết định và danh sách đính kèm

3. Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học: Xem quyết định và danh sách đính kèm

4. Khoa Kỹ thuật cơ khí: Xem quyết định và danh sách đính kèm

4. Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông: Xem quyết định và danh sách đính kèm

 

Quyết định công nhật tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2018
Ngày đăng: 28-05-2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy

đối với sinh viên khóa 1 (2013 - 2017), đợt tháng 04 năm 2018

 

Xem chi tiết tại đây: Số 164/QĐ - ĐHKTCN

 

 

Kế hoạch học kỳ 3 (2017 - 2018) cập nhật
Ngày đăng: 25-05-2018

 THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 3 (2017 - 2018) CẬP NHẬT

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch học kỳ 3 (2017 - 2018) cập nhật như sau:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

- Phòng Đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên theo danh sách Khoa cung cấp.

Từ 21/5/2018

đến 25/5/2018

 

2

- Phòng Đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên khóa 4 và khóa 5: môn Giáo dục thể chất 1,2,3 và môn Giáo dục Quốc phòng 1,2,3.

- Sinh viên trả nợ môn GDTC và GDQP đến trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ đăng ký.

Từ 28/5/2018

đến 08/6/2018

 

 

3

Phòng Đào tạo thống kê sỉ số sinh viên đăng ký các lớp học phần.

Ngày 09/6/2018

 

4

Phòng Đào tạo hủy các học phần không đủ điều kiện mở lớp.

Ngày 11/6/2018

 

5

Thời gian nộp học phí.

Từ 18/6/2018 đến 27/6/2018

- Địa điểm nộp học phí theo thông báo 108/TB-ĐHKTCN 

6

Phòng Đào tạo hủy học phần sinh viên không đóng học phí.

Ngày 28/6/2018

 

7

Thời gian học các học phần mở tại Trường do Khoa đề xuất.

Từ 02/7/2018

đến 03/8/2018

 

8

Thời gian thi các học phần mở tại Trường do Khoa đề xuất.

Từ 13/8/2018

đến 19/8/2018

 

9

Thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Từ 02/7/2018

đến 20/7/2018

(học 3 tuần)

HP1: 02/7 đến 06/7

HP2: 07/7 đến 11/7

HP3: 12/7 đến 20/7

- Phòng Đào tạo lên kế hoạch đưa, đón SV (từ ngày 25/6 đến trước ngày 01/7/2018).

- Học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (Quận Ô Môn).

- Chi phí sinh hoạt tại TTGDQP theo TB số 387/TB-TTGDQPAN.

10

Thời gian học Giáo dục thể chất (Khóa 4 - 2016).

Từ 02/7/2018

đến 20/7/2018

(học 3 tuần)

Địa điểm, thời gian học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

11

Thời gian học Giáo dục thể chất

(Khóa 5 - 2017).

Từ 23/7/2018

đến 10/8/2018

(học 3 tuần)

Địa điểm, thời gian học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Ghi chú:

- Liên quan đến kế hoạch học, đăng ký học phần: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo hoặc điện thoại: 02923.898.167.

- Liên quan đến học phí, lệ phí: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Tài chính - Kế toán hoặc hoặc điện thoại: 02923.891.457.

- Liên quan đến cơ sở vật chất: sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Quản trị - thiết bị hoặc điện thoại: 02923.899.369.

- Liên quan đến tổ chức thi sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng hoặc điện thoại: 02923.899.246.

- Đính kèm:

        + Thông báo số 49/ĐHKTCN

        + Thông báo số 108/TB-ĐHKTCN

        + Thông báo số 387/TB-TTGDQPAN

 

Thông báo danh sách sinh viên đã được thẩm định chứng chỉ TOEIC năm 2018
Ngày đăng: 18-05-2018

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH

CHỨNG CHỈ TOEIC NĂM 2018

 

Ngày 03/5/2018

Xem danh sách chi tiết tại đây

 

 

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học 2017-2018
Ngày đăng: 22-03-2018

 

THÔNG BÁO KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN

Thực hiện công văn số 243/KH-ĐHKTCN ngày 03 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018 

Xin Click vào đây

 

 

 

 

Kế hoạch học kỳ 1 (2018 - 2019)
Ngày đăng: 07-03-2018

 THÔNG BÁO

 

 Về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 (2018 – 2019)

 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch

học kỳ 1 (2018 - 2019) như sau:

-   Hình thức đăng ký: Sinh viên tự đăng ký học phần trực tuyến.

-   Sinh viên tự thực hiện đăng ký học phần tại (www.ctuet.edu.vn).

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Khóa 2,3,4,5

Khóa 6

1

- Sinh viên tự đăng ký học phần mới, cải thiện điểm, học lại và được quyền tự hủy học phần.

 

Từ 18/06/2018

đến 06/07/2018

Phòng đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên (thời gian theo giấy báo trúng tuyển)

 

 

2

- Sinh viên đăng ký học ngành 2.

Từ 18/06/2018

đến 22/06/2018

 

 

3

- Thời gian nộp học phí (theo thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán).

- Phòng CT-QLSV tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV.

Từ 18/7/2018

đến 24/8/2018

 

Theo thông báo trên Giấy báo trúng tuyển

 

4

- Kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên Khóa 6.

 

08/09/2018

 

5

- Thời gian học.

Từ 10/9/2018

đến 15/12/2018

(14 tuần, trong đó giảng dạy 12 tuần, 02 tuần dự trữ)

Riêng Anh văn căn bản 1 sẽ  học từ tuần thứ 3 của học kỳ

6

- Thời gian thi.

Từ 17/12/2018

đến 06/01/2019

 

 

Xem chi tiếtThông báo số 49/TB-ĐHKTCN.

Thông báo nộp chứng chỉ TOEIC và xét tốt nghiệp tháng 3/2018
Ngày đăng: 28-02-2018

 THÔNG BÁO

Về việc nộp chứng chỉ TOEIC và xét tốt nghiệp tháng 3/2018

 

 

- Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp vào tháng 03/2018, phòng Đào tạo nhận chứng chỉ TOEIC từ ngày 28/02/2018 đến ngày 20/03/2018.

- Sinh viên có nhu cầu xét tốt nghiệp phải nộp đơn (theo mẫu đính kèm bên dưới) tại phòng Đào tạo cùng thời gian như trên.

- Mọi thông tin liên hệ Phòng Đào tạo qua điện thoại: 02923.898.167.


Đính kèm:  Đơn xin xét tốt nghiệp.

Mẫu đơn xác nhận hết công nợ.

 

Khen thưởng TOEIC khóa 2 (tháng 01/2018)
Ngày đăng: 23-01-2018

THÔNG BÁO

Về việc khen thưởng sinh viên khóa 2 (2014 - 2018)

đạt chuẩn đầu ra TOEIC

 

- Sinh viên trong danh sách đính kèm đến trực tiếp phòng Tài chính - Kế toán Trường nhận khuyến khích đạt chuẩn đầu ra TOEIC.

- Mọi thông tin liên hệ Phòng Đào tạo hoặc qua địa chỉ email: nbduy@ctuet.edu.vn.

 

   Đính kèm: Quyết định 07/QĐ-ĐHKTCN

 

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ NĂM 2018
Ngày đăng: 15-12-2017

 KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ NĂM 2018

 

Căn cứ quyết định số 189a/QĐ – ĐHKTCN ngày 02/7/2016 về việc giao Trung tâm Ngoại ngữ triển khai thực hiện việc dạy tiếng Anh tăng cường đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC cho sinh viên chính quy, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện lộ trình học tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra Ngoại ngữ. Sinh viên xem chi tiết trên tập tin kế hoạch đính kèm.

Tập tin đính kèm: Xem tại đây.

 

Thông báo sinh viên tự đăng ký học phần mới
Ngày đăng: 12-12-2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ 2 ( 2017 - 2018 )

 

Sinh viên chính quy các khóa đăng ký trực tuyến học phần mới, cải thiện điểm, học lại và được quyền tự hủy học phần từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.

 

Ghi chú : Sinh viên cần hỗ trợ đến Phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

 

 

Về việc nộp chứng chỉ TOEIC
Ngày đăng: 27-11-2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp chứng chỉ TOEIC

Sinh viên khóa 1 và khóa 2 nộp chứng chỉ TOEIC về Phòng Đào tạo bắt đầu từ ngày 27/11/2017.

* Ghi chú : Nộp trực tiếp cô Ths.Kiều Thị Xuân Anh .

Đính kèm: - Thông báo số 155/TB-ĐHKTCN

 

 

Sinh viên tốt nghiệp khóa 1
Ngày đăng: 21-11-2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp

Đại học chính quy khóa 1 (2013 - 2017)

          Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên, về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy, khóa 1 (2013 - 2017) cụ thể như sau:

Thời gian tập dợt lễ: 15 giờ 00, thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Sinh viên mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để nhận lễ phục).

Lễ tốt nghiệp chính thức: 07 giờ 00 phút, thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Trân trọng thông báo./.

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 1 ( 2013 -2017 )

ĐỢT THÁNG 09/2017

- Đề nghị sinh viên kiểm tra các thông tin trong danh sách đính kèm, nếu có sai sót thì sinh viên đến phòng Đào tạo để được hướng dẫn điều chỉnh, hạn cuối 17h00 ngày 16/11/2017.

- Kính mời sinh viên đến Phòng Đào tạo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp

>> Xem danh sách TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Xem thêm

Thông báo hệ VLVH, Từ xa

Không tìm thấy thông tin

Học phí - Lệ phí

Học phí HK2 (2016-2017) các lớp Hệ Vừa làm vừa học Trường Đại học Cần Thơ
Ngày đăng: 03-02-2017

Sinh viên nhấn vào link để xem thông báo

goo.gl/THw3tq

 

Xem thêm

Đăng Nhập

Chế độ - Chính sách

Thống kê

Đang online: 60
Hôm nay: 228
Hôm qua: 4455
Tổng cộng: 818951