Nhân sự

 

I. Nhân sự (Điện thoại Phòng Đào tạo: 02923.898167)

              1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Email: nmtuan@ctuet.edu.vn

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Cao Thị Bé Oanh

Email: ctboanh@ctuet.edu.vn

3. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Phan Tú

Email: nptu@ctuet.edu.vn

4. Chuyên viên: KS. Nguyễn Bình Trọng

         Email: nbtrong@ctuet.edu.vn

5. Chuyên viên: CH. Lê Huỳnh Nhật Đăng

         Email: lhndang@ctuet.edu.vn

         6. Chuyên viên: CH. Võ Thị Phương Loan (Đang học thạc sĩ ở Đài Loan)

         Email: vtploan@ctuet.edu.vn

 II. Chức năng, nhiệm vụ

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh chính quy, tổng hợp nội dung truyền thông quảng cáo tuyển sinh chính quy;

+ Lập kế hoạch học tập theo năm học;

+ Xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp;

+ Phối hợp các khoa hoàn thiện đề cương các môn học;

+ Phối hợp phòng, khoa lập kế hoạch giảng dạy, tổ chức thi, coi thi, chấm thi;

+ Phối hợp khoa xét điều kiện làm tiểu luận, luận văn, tốt nghiệp;

+ Cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp, bằng và các chứng chỉ;

+ Tổng kết, báo cáo kết quả tuyển sinh, đào tạo hằng năm.

 III. Nội dung thực hiện

     1.  Công tác học vụ

-      Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy chế học vụ dành cho sinh viên chính quy theo hệ thống tín chỉ.

-      Quản lý chương trình khung, ngành đào tạo trên hệ thống học vụ của nhà Trường.

-      Xây dựng quy định, kế hoạch, quy trình và tổ chức thực hiện, báo cáo đăng kí học phần sinh viên.

-      Xây dựng, kiểm tra, giám sát, báo cáo tổng kết kế hoạch năm học.

-      Xây dựng quy định và quản lý kết quả học tập.

-      Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo về xét tốt nghiệp.

-      Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xếp thời khóa biểu.

-      Xây dựng quy định, tổ chức xét điều kiện đăng kí học phần Luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

-      Xây dựng quy định, tổ chức thực hiện Quản lý văn bằng, chứng chỉ.

-      Hỗ trợ, phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng thực hiện những nghiệp vụ liên quan đến công tác học vụ sinh viên.

-      Hỗ trợ Ban Quản trị hệ thống thông tin quản lý trang cổng thông tin Tuyển sinh, Đào tạo, quản lý các chức năng đào tạo trên hệ thống học vụ của Trường.

     2.  Công tác tuyển sinh

-      Xây dựng đề án Tuyển sinh.

-      Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo tổng kết quảng bá Tuyển sinh.

-      Phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, nhóm lọc ảo phía Nam thực hiện lọc ảo.

-      Phối hợp với Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh xây dựng quy trình, biểu mẫu, thực hiện công tác dự thảo quyết định trúng tuyển và các quyết định liện quan, thông báo trúng tuyển, in giấy báo trúng tuyển, tổ chức thực hiện quy trình xét tuyển, thực hiện quy trinh tiếp nhận thí sinh nhập học…

-      Thực hiện báo cáo tổng kết tuyển sinh.

-      Phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức khảo sát sự hài lòng của sinh viên về quy trình tuyển sinh.

     3.  Chương trình đào tạo

-      Phối hợp các Khoa, Phòng xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy định về mở ngành đào tạo; về chương trình đào tạo; về đề cương chi tiết học phần.

-      Hỗ trợ, phối hợp với các Khoa chuyên ngành thực hiện mở đào tạo.

-      Hỗ trợ, phối hợp với các Khoa chuyên ngành thực hiện rà soát, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo.

-      Hỗ trợ, phối  hợp với các Khoa chuyên ngành thực hiện rà soát, điều chỉnh đề cương chi tiết môn học.

-      Phối hợp với các Khoa chuyên ngành khảo sát về chất lượng chương trình đào tạo.

     4.  Công tác lưu trữ hồ sơ và kiểm định chất lượng

-      Lưu trữ tất cả hồ sơ của Phòng Đào tạo.

-      Phân loại hồ sơ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định để chuẩn bị thực hiện cho chu kì 5 năm đánh giá.

     5. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

- Phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan công tác tốt nghiệp.

- Quản lý lưu trữ, in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm.

VI.   Bảng phân công vị trí, việc làm  

Thành viên

Chức vụ

Nội dung phụ trách

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng phòng, Giảng viên

-   Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu Nhà trường về các hoạt động của Phòng Đào tạo

-   Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá các hoạt động của Phòng Đào tạo

-   Tham mưu Ban giám hiệu về các nhiệm vụ của Phòng đào tạo và các vấn đề liên quan

-   Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo chính quy

-   Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo lãnh đạo nhà trường

-   Lên kế hoạch, phối hợp với các đơn vị  liên quan tổ chức Lễ Khai giảng, Lễ tốt nghiệp.

ThS. Cao Thị Bé Oanh

Phó phòng, Giảng viên

-   Phụ trách mục 2, 3, 5

-   Duyệt văn bản để trình ký Ban giám hiệu

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trường phòng

CH. Lê Huỳnh Nhật Đăng

Chuyên viên

-   Phụ trách mục 2, 3.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

-   Thực hiện thống kê ngoài giờ của Phòng

KS. Nguyễn Bình Trọng

Chuyên viên

-   Phụ trách mục 1.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Phan Tú

Giảng viên

-   Phụ trách mục 1, 4.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

CH. Võ Thị Phương Loan

Giảng viên

 

 

Ngoài những chức năng, nhiệm vụ nêu trên, CCVC thuộc Phòng Đào tạo, làm việc theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường và Phòng Đào tạo khi có yêu cầu trong công tác./.

 

 

Đăng Nhập

Cổng thông tin

Thống kê

Đang online: 65
Hôm nay: 814
Hôm qua: 1770
Tổng cộng: 4468045