Thông báo

Đăng ký học phần trễ hạn HK1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 08-08-2019

 

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần trễ hạn HK1 năm học 2019 - 2020

-  Sinh viên có nhu cầu đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 thì làm đơn đăng ký học phần trễ hạn gửi về phòng Đào tạo để được xem xét xử lý.

-  Thời gian: từ ngày 9/9/2019 đến 17 giờ ngày 23/9/2019.

-  Sau thời gian này phòng sẽ không xử lý cho các trường hợp nêu trên.

Xem chi tiết 

 

Danh sách các học phần hủy do không đủ số lượng sinh viên mở lớp học kỳ 1 2019 -2020
Ngày đăng: 07-08-2019

 

STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Khoa chủ quản
1 010100162001 Quản trị rủi ro QLCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
2 010100081001 Kỹ thuật chiếu sáng ĐKTĐ0116 Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông
3 010100071406 Anh văn căn bản 3 CNXD0118 Khoa Khoa học cơ bản
4 010100073001 Kinh tế Kỹ thuật HTCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
5 010100210601 Anh văn chuyên ngành - KTHTCN HTCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
6 010100093001 Công nghệ XML & ứng dụng KTPM0116 Khoa Công nghệ thông tin
7 010100075601 Kỹ thuật dự báo trong công nghiệp HTCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
8 010100075301 Thuế QLCN0117 Khoa Quản lý Công nghiệp
9 010100075901 Quản lý sản xuất theo Lean &JIT QLCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
10 010100092601 Hệ chuyên gia KHMT0116 Khoa Công nghệ thông tin
11 010100073901 Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần QLCN0117 Khoa Quản lý Công nghiệp
12 010100182401 Vật liệu xây dựng QLXD0117 Khoa Kỹ thuật xây dựng
13 010100091203 Lập trình Java 1 HTTT0117 Khoa Công nghệ thông tin
14 010100214301 Ngôn ngữ mô hình hóa UML KTPM0117 Khoa Công nghệ thông tin
15 010100091102 Công nghệ .NET HTTT0117 Khoa Công nghệ thông tin
16 010100071701 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CDT0116 Khoa Khoa học cơ bản

Thông báo học quốc phòng và an ninh 2019
Ngày đăng: 18-06-2019

 

  THÔNG BÁO

 Về việc học môn giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

 

    Xem chi tiết

 

Xem thêm

Thông báo hệ VLVH, Từ xa

Không tìm thấy thông tin

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 133
Hôm qua: 1977
Tổng cộng: 2127461