Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

 

Kế hoạch xét công nhận và trao bằng tốt nghiệp sinh viên đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

  Đợt tháng 9 năm 2022

 

 

Cập nhật 17 giờ ngày 16/9/2022

- Danh sách cử nhân

- Danh sách kỹ sư

- Danh sách kỹ sư bổ sung 150 tín chỉ

---------------------------------------------------------------------

Cập nhật 17 giờ ngày 21/9/2022

- Danh sách cử nhân

- Danh sách kỹ sư

- Danh sách kỹ sư bổ sung 150 tín chỉ

---------------------------------------------------------------------

Cập nhật 17 giờ ngày 25/9/2022

- Danh sách cử nhân

- Danh sách kỹ sư

- Danh sách kỹ sư bổ sung 150 tín chỉ

---------------------------------------------------------------------

Cập nhật 17 giờ ngày 27/9/2022

- Danh sách cử nhân

- Danh sách kỹ sư

- Danh sách kỹ sư bổ sung 150 tín chỉ

---------------------------------------------------------------------

Cập nhật 17 giờ ngày 28/9/2022

- Danh sách cử nhân

- Danh sách kỹ sư

- Danh sách kỹ sư bổ sung 150 tín chỉ

---------------------------------------------------------------------

 

Kế hoạch xét công nhận và trao bằng tốt nghiệp sinh viên đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

  

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 48
Hôm nay: 555
Hôm qua: 615
Tổng cộng: 5522125