Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học


* Năm 2018

- Quyết định ban hành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

             Công nghệ sinh học

         - Khoa học máy tính

         - Kỹ thuật phần mềm

        - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

        - Quản lý xây dựng

* Năm 2019

- Quyết định ban hành

- Hệ thống thông tin

- Quản lý công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

* Năm 2020

- Quyết định ban hành

- Hệ thống thông tin

- Quản lý công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ sinh học

Khoa học máy tính

         - Kỹ thuật phần mềm

        - Quản lý xây dựng

* Năm 2022

- Quyết định ban hành

- Hệ thống thông tin

- Quản lý công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Ngôn ngữ Anh

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ sinh học

Khoa học máy tính

         - Kỹ thuật phần mềm

        - Quản lý xây dựng

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 27
Hôm nay: 125
Hôm qua: 455
Tổng cộng: 5526105