Đề cương chi tiết học phần

 

* Năm 2018

- Quyết định ban hành

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

             Công nghệ sinh học

         - Khoa học máy tính

         - Kỹ thuật phần mềm

         - Quản lý xây dựng

* Năm 2019

- Quyết định ban hành

- Hệ thống thông tin

- Quản lý công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

* Năm 2020

- Quyết định ban hành

- Hệ thống thông tin

- Quản lý công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ sinh học

Khoa học máy tính

         - Kỹ thuật phần mềm

         - Quản lý xây dựng

* Năm 2022

- Quyết định ban hành

- Hệ thống thông tin

- Quản lý công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ sinh học

Khoa học máy tính

         - Kỹ thuật phần mềm

         - Quản lý xây dựng

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 19
Hôm nay: 109
Hôm qua: 455
Tổng cộng: 5526089