Quy trình tổ chức quản lý đào tạo

 - Thông báo về việc điều chỉnh thời gian dạy học

- Thông báo công bố ban hành các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo khoá 2019 cập nhật, điều chỉnh năm 2020

- Thông báo công bố ban hành các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo khoá 2020

- Thông báo công bố ban hành các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo khoá 2022

- Quyết định ban hành Quy trình tổ chức quản lý đào tạo

- Quy định đào tạo trực tuyến

- Quá trình mở ngành đào tạo

  

 Quy trình

Biểu mẫu

QT.02ĐT XÂY DỰNG, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Download

QT.03ĐT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Download

QT.04ĐT QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Download

QT.05ĐT XÉT CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP

Download

QT.06ĐT QUẢN LÝ THỰC TẬP

Download

QT.07ĐT PHỐI HỢP XẾP THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ

Download

QT.08ĐT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

QT.09ĐT XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN MIỄN HỌC PHẦN

Download

QT.10ĐT TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY

 

QT.11ĐT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI

 

QT.12ĐT QUY TRÌNH THỈNH GIẢNG

Download

QT.01ĐT BIÊN SOẠN, HIỆU CHỈNH, THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Download

QT.17ĐT DỰ GIỜ

 

QT.18/ĐT XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Download 

QT.19/ĐT XÉT CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO

Download 

QT CẬP NHẬT ĐIỂM, ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM THI HỌC PHẦN

Download 

 

QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG, RÀ SOÁT, CẬP NHẬT, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG, RÀ SOÁT, CẬP NHẬT, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ( khoá 2022 )

Download

Quyết định ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

 

Quyết định ban hành Quy trình xử lý khiếu nại văn bằng

 

BIỂU MẪU BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN

Download

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 25
Hôm nay: 200
Hôm qua: 455
Tổng cộng: 5526180