Chương trình đào tạo chính quy

 I. Đề án mở ngành

- Luật

- Ngôn ngữ Anh

- Kế toán

- Tài chính - Ngân hàng

- Công nghệ kỹ thuật năng lượng

II. Quyết định mở ngành

- Luật

- Ngôn ngữ Anh

- Kế toán

- Tài chính - Ngân hàng

- Công nghệ kỹ thuật năng lượng

III. Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo khóa 2013; 2014; 2015

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2013; 2014

Quyết định ban hành 04 chương trình đào tạo khóa 2015

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Khoa học máy tính

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

2. Chương trình đào tạo khóa 2016

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2016

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ thực phẩm

Khoa học máy tính

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Hệ thống thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Quản lý xây dựng

3. Chương trình đào tạo khóa 2017

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017

 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Khoa học máy tính

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

4. Chương trình đào tạo khóa 2018

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2018

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ thực phẩm

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Khoa học máy tính

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

 - Công nghệ sinh học

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

5. Chương trình đào tạo khóa 2019

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2019

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 - Khoa học máy tính

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

 - Công nghệ sinh học

 - Khoa học dữ liệu

6. Chương trình đào tạo khóa 2020

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2020

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 - Khoa học máy tính

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

 - Công nghệ sinh học

 - Khoa học dữ liệu

 - Công nghệ thông tin

7. Chương trình đào tạo khóa 2021

 - Quản trị kinh doanh

 - Ngôn ngữ Anh

 - Kế toán

 - Công nghệ kỹ thuật hóa học

 - Công nghệ kỹ thuật năng lượng

 - Luật

                   - Tài chính - Ngân Hàng

8. Chương trình đào tạo khóa 2022

Quyết định ban hành chương trình đào tạo

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 - Khoa học máy tính

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

 - Công nghệ sinh học

 - Khoa học dữ liệu

 - Công nghệ thông tin

 - Quản trị kinh doanh

 - Ngôn ngữ Anh

 - Kế toán

 - Công nghệ kỹ thuật hóa học

 - Công nghệ kỹ thuật năng lượng

                  - Luật

                   - Tài chính - Ngân Hàng

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 12
Hôm nay: 170
Hôm qua: 455
Tổng cộng: 5526150