Nhân sự

 

 

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 0292.3898167

Email:nmtuan@ctuet.edu.vn

 

      Phó Trưởng phòng: ThS. Cao Thị Bé Oanh

Điện thoại: 02923.898167

Email:ctboanh@ctuet.edu.vn

                                      

 Giảng viên kiêm nhiệm: ThS. Nguyễn Phan Tú

Điện thoại: 02923.898167

Email: nptu@ctuet.edu.vn

                                      

Chuyên viên: Nguyễn Bình Trọng

Điện thoại: 02923.898167

Email: nbtrong@ctuet.edu.vn

                           

Chuyên viên: Lê Huỳnh Nhật Đăng

Điện thoại: 02923.898167

Email: lhndang@ctuet.edu.vn

                                     

Giảng viên kiêm nhiệm: Võ Thị Phương Loan

Điện thoại: 02923.898167

Email: vtploan@ctuet.edu.vn

Đăng Nhập

Kế hoạch học

Thống kê

Đang online: 32
Hôm nay: 75
Hôm qua: 4068
Tổng cộng: 3576077