Chức năng, nhiệm vụ

 

1. Chức năng

Là một trong các phòng chức năng của Trường, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh,đào tạo đại học chính quy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo; quản lý việc thực hiện các chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lên kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp, cấp phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp, giấy chứng nhận kết quả học tập.

- Quản lý và xác nhận kết quả học tập, trả lời yêu cầu cơ quan, tổ chức về kết quả học tập, văn bằng tốt nghiệp của các sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy.

- Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan đến công tác đào tạo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên từng học kỳ.

- Tham gia công tác đánh giá chất lượng giáo dục của Trường và công tác đánh giá cấp chương trình đào tạo.                                                                      

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Đăng Nhập

Kế hoạch học

Thống kê

Đang online: 64
Hôm nay: 4061
Hôm qua: 2526
Tổng cộng: 3575995