Danh sách các học phần hủy do không đủ số lượng sinh viên mở lớp học kỳ 1 2019 -2020

 

 

STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Khoa chủ quản
1 010100162001 Quản trị rủi ro QLCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
2 010100081001 Kỹ thuật chiếu sáng ĐKTĐ0116 Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông
3 010100071406 Anh văn căn bản 3 CNXD0118 Khoa Khoa học cơ bản
4 010100073001 Kinh tế Kỹ thuật HTCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
5 010100210601 Anh văn chuyên ngành - KTHTCN HTCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
6 010100093001 Công nghệ XML & ứng dụng KTPM0116 Khoa Công nghệ thông tin
7 010100075601 Kỹ thuật dự báo trong công nghiệp HTCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
8 010100075301 Thuế QLCN0117 Khoa Quản lý Công nghiệp
9 010100075901 Quản lý sản xuất theo Lean &JIT QLCN0116 Khoa Quản lý Công nghiệp
10 010100092601 Hệ chuyên gia KHMT0116 Khoa Công nghệ thông tin
11 010100073901 Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần QLCN0117 Khoa Quản lý Công nghiệp
12 010100182401 Vật liệu xây dựng QLXD0117 Khoa Kỹ thuật xây dựng
13 010100091203 Lập trình Java 1 HTTT0117 Khoa Công nghệ thông tin
14 010100214301 Ngôn ngữ mô hình hóa UML KTPM0117 Khoa Công nghệ thông tin
15 010100091102 Công nghệ .NET HTTT0117 Khoa Công nghệ thông tin
16 010100071701 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CDT0116 Khoa Khoa học cơ bản
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 47
Hôm nay: 1280
Hôm qua: 1500
Tổng cộng: 2322516