Chương trình đào tạo chính quy

1. Chương trình đào tạo khóa 1-2-3

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 1-2-3

Quyết định ban hành 04 chương trình đào tạo khóa 3

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Khoa học máy tính

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

2. Chương trình đào tạo khóa 4

* Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 4

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ thực phẩm

Khoa học máy tính

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Hệ thống thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Quản lý xây dựng

3. Chương trình đào tạo khóa 5

Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 5

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Khoa học máy tính

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

4. Chương trình đào tạo khóa 6

 - Công nghệ sinh học

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

5. Chương trình đào tạo khóa 7

* Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 7

 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Công nghệ thực phẩm

 - Khoa học máy tính

 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 - Quản lý công nghiệp

 - Hệ thống thông tin

 - Kỹ thuật phần mềm

 - Quản lý xây dựng

 - Công nghệ sinh học

 - Khoa học dữ liệu

 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Kế hoạch học

Thống kê

Đang online: 87
Hôm nay: 1257
Hôm qua: 2318
Tổng cộng: 3061986